MU Minh Chủ | TEST: 04/01 - OPEN: 06/01

ỦY THÁC ONLINE - PHƯƠNG THỨC RESET MIỄN PHÍ

Ủy Thác Online là gì?

 • Ủy Thác Online là hình thức Online tại một server và 1 địa điểm nhất định để lấy Điểm Ủy Thác.
 • Điểm Ủy Thác dùng để Reset nhân vật mà không cần đến các nguyên liệu khác.

   

Làm gì để có Điểm Ủy Thác?

 • Điểm Ủy Thác sẽ tự động tăng khi bạn Online nhân vật tại Server 1 hoặc Server 2 và đứng trong làng map Lorencia hoặc Noria.
 • Mỗi một phút bạn Online nhân vật theo đúng quy định thì bạn sẽ nhận được 1 Điểm Ủy Thác.

   

Điểm Ủy Thác có bị mất không?

 • Điểm Ủy Thác sẽ bị mất khi bạn reset bằng Điểm Ủy Thác
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 10% vào 0h hàng ngày
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 50% vào đầu tuần
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 100% vào 0h đầu tháng

   

Để biết mỗi lần reset cần bao nhiêu Điểm Ủy Thác hãy truy cập tại đây.Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 735] 04-01-2022
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 724] 04-01-2022
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 737] 04-01-2022
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 732] 04-01-2022
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 730] 04-01-2022
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 634] 04-01-2022
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 646] 04-01-2022
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 607] 04-01-2022
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 640] 04-01-2022
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 609] 04-01-2022
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 547] 04-01-2022
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 581] 04-01-2022
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 626] 04-01-2022
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 586] 04-01-2022
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 1930] 04-01-2022
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 538] 04-01-2022
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 1410] 04-01-2022
PCShops NPC - Tiền tệ PCPoints [đọc: 1611] 04-01-2022
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 1506] 04-01-2022
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 1558] 04-01-2022
Giới thiệu sói tinh [đọc: 1503] 04-01-2022
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 1483] 04-01-2022
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 1474] 04-01-2022
NPC trong game Mu Online [đọc: 1502] 04-01-2022
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 1410] 04-01-2022
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 903] 04-01-2022
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 903] 04-01-2022
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 917] 04-01-2022
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 936] 04-01-2022
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 894] 04-01-2022
  Xem tất cả các bản tin